Maandelijks zet The Groundbreakers een inspirerend initiatief, product of bedrijf in de spotlights. Door kennis en inspiratie te delen, willen we duurzame ontwikkelingen stimuleren en hopen we een bijdrage te leveren aan de vergroening van het bedrijfsleven. Deze keer lichten we graag de afvalscheidingsmodule van BonTon uit. Een product gericht op optimaal hergebruik van onze grondstoffen.

Bewustwording

Bedrijven en particulieren worden zich steeds bewuster van het belang van recycling en een schoon milieu. Afval zoals papier, plastic, gft-afval en restaval krijgt door recycling een nieuwe bestemming als grondstof, bouwstof of brandstof. Door het afval op ons kantoor op een milieubewuste manier te scheiden dragen ook wij bij aan een duurzame werkomgeving en leveren we een actieve bijdrage aan het verkleinen van de co2-voetafdruk.

Recycling

Het scheiden van afval is belangrijk zodat het op een juiste manier verwerkt kan worden. In afval zitten veel materialen die na het reinigen en sorteren óf in zijn geheel hergebruikt kunnen worden óf uit elkaar gehaald worden waarna de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Dit noemen we recycling. Het gerucht dat gescheiden afval op de grote hoop belandt, is absoluut niet waar. Alleen erg vervuild afval kan noodgedwongen alsnog worden verbrand. Zorg er daarom voor dat het scheiden zorgvuldig gebeurt om te voorkomen dat het afval alsnog in de verbrandingsoven terecht komt.

Afvalscheidingsmodule

De afvalscheidingsmodule van BonTon is gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen (PP) uit bouw- en sloopafval en grofvuil. Door het gebruik van gerecyclede kunststoffen heeft iedere afval-unit een uniek uiterlijk. Daarnaast is elke unit voorzien van een gekleurde sticker om de afvalstroom aan te duiden met daarin afvalzakken in corresponderende kleuren. Bij twijfel over de afvalsoort kan er handig gebruik gemaakt worden van de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Deze is ook te downloaden in een app wat het scheiden nog gemakkelijker maakt!

Ga naar de website van BonTon voor meer informatie.