+123 456 678 890 info@mysite.com Main street 12

Brand experiences in the most sustainable way

The Groundbreakers develops brand activations in the most sustainable way possible. Below we would like to tell you about the most important things we do in terms of sustainability and what makes us a green brand activation agency.

Positive impact

Van het begin tot aan het einde van ons werkproces maken we bewuste keuzes om negatieve impact op milieu en maatschappij te minimaliseren. We werken het liefst met toeleveranciers die, net als wij, duurzaamheid belangrijk vinden en een groenere optie bieden dan de concurrent. Daarbij zoeken we altijd naar kansen binnen een project om lokaal of maatschappelijk iets positiefs bij te dragen. Bij de conceptontwikkeling van events en merkactivaties ligt onze focus dan ook op het creëren van positieve impact in de breedste zin van het woord.

Materials

We use sustainable production materials for the development of our brand activations. Prior to production, we investigate how the raw materials are obtained and how we can keep as much material as circular as possible. We choose sustainably obtained or recycled materials, reuse as much material as possible for subsequent activations and ensure that the remaining material gets a second life. We develop our events and activations in-house, so that we have a clear view of the entire production process and can continuously optimize it.

Co2 emissions

We minimaliseren onze CO2 uitstoot. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van een elektrisch wagenpark, materialen te huren of duurzaam in te kopen en te werken onder een groen dak met zonnepanelen. Onze ambities reiken verder, zo opereren we sinds 2024 CO2 positief.

Movement in the industry

We contribute to the greening of our industry and chain by actively sharing knowledge and cooperating with sustainable suppliers. Each month, for instance, we write inspiration articles on sustainable initiatives or companies, our creative director Martijn is a board member of industry association IDEA and is committed to greening the events industry, and sales & production lead Lilian is the first green ambassador.

Sustainable collaboration

Voor elke nieuwe klant, kopen we bunds van Justdiggit. Deze Nederlandse non profit zet zich in om klimaatverandering tegen te gaan door Afrika te vergroenen. Een bund is een halvemaanvormige kuil die regenwater opvangt in droge gebieden waardoor vegetatie herstelt. Deze bunds staan symbool voor de vruchtbare en duurzame relatie die we als The Groundbreakers graag met onze klanten aangaan.

Want to organise brand experiences with positive impact together? Get in touch!