Maandelijks zet The Groundbreakers een inspirerend initiatief, product of bedrijf in de spotlights. Door kennis en inspiratie te delen, willen we duurzame ontwikkelingen stimuleren en hopen we een bijdrage te leveren aan de vergroening van het bedrijfsleven. Deze keer lichten we graag Milieubarometer uit. Een online monitoringsinstrument om de CO2- en milieu-impact van je organisatie in kaart te brengen.

Wat kan je precies met de milieubarometer?

Het berekenen van de CO2-uitstoot is erg omvangrijk: waar begin je? De milieubarometer helpt om dit te meten. Je maakt een CO2-footprint, waar alle belangrijke factoren in mee worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektriciteit, brandstoffen, water en afval. Naast de gangbare factoren, kun je veel verschillende indicatoren toevoegen in de milieubarometer en zo een relevante samenstelling maken voor jouw organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld ook gegevens omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen invullen, zoals ziekteverzuim en scholing.

Je krijgt de resultaten te zien in grafieken en kengetallen, die echt iets zeggen over de milieu-impact van jouw bedrijf. Door deze modellen, is in één oogopslag duidelijk waar voor de organisatie de meeste winst te halen is. Door jaarlijks de getallen in te vullen en bij te houden, kun je de verbeteringen monitoren, doelen stellen of bijvoorbeeld jouw organisatie met de rest van de branche vergelijken.

De meter helpt ook door een lijst met maatregelen te laten zien met acties die je kunt toepassen om te verduurzamen. Daar zie je tevens de wettelijke maatregelen waar je je verplicht aan moet houden in Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bepaalde hoogte van energiebesparing en afvalscheiding.

Meerwaarde voor duurzaam merkactivatiebureau The Groundbreakers

The Groundbreakers gebruikt de Milieubarometer graag om inzicht te krijgen in de gebieden waar we op kunnen verbeteren. Doordat we in 2019 zijn gestart met het invoeren van data, hebben we al heel wat data om straks te vergelijken en te bekijken hoe we het nu echt doen. En dan kunnen we nog meer mooie en ambitieuze doelen stellen, om onszelf continue te verbeteren op basis van duurzaamheid. Het kwantificeren en monitoren van onze eigen gestelde duurzaamheidsdoelen geeft grip op de impact van onze werkzaamheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld goed bijhouden of we voldoende voortgang boeken om in 2024 CO2 positief te opereren.

Interesse gewerkt? Toepassen maar!

De tool is een handig hulpmiddel om erachter te komen waar je staat en waar je naartoe kan. Dus ook als je (nog) geen heel ambitieuze doelen hebt of direct veranderingen wilt toepassen, kun je de tool gebruiken voor meer inzicht. En mocht je dan toch schrikken van de getallen, kun je natuurlijk altijd actie ondernemen.. Samen op naar een duurzamere wereld!

Wil je meer weten over de Milieubarometer? Bekijk dan www.milieubarometer.nl