Op vrijdag 11 februari vindt de grootste klimaatactie van Nederland plaats: Warmetruiendag. The Groundbreakers doet mee aan dit landelijke initiatief van Klimaatverbond Nederland en roept iedereen op om ook mee te doen aan de energiebesparingsactie. Deelnemen is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming op je (thuis)kantoor lager. Oftewel: verwarm jezelf, niet de wereld!

Oorsprong Warmetruiendag

Jaarlijks vindt in februari de landelijke Warmetruiendag plaats rond de dag waarop in 2005 het Kyotoprotocol in werking trad. Het Kyotoprotocol heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen – die leiden tot klimaatverandering – wereldwijd te verminderen. De Warmetruiendag herinnert Nederlanders aan de afspraken van het verdrag. Energiebesparing is een van de sleutels om de gestelde klimaatdoelen te halen.

Positieve impact

Door op Warmetruiendag de verwarming lager te zetten, wordt per graad maar liefst 6% energie en CO2 bespaard. Hoe klein de besparing ook lijkt, zodra meer mensen betrokken zijn, maken we het verschil. Wanneer heel Nederland namelijk op deze dag de verwarming één graad lager zet, besparen we samen 6,3 miljoen kilo CO2! Samen hebben we positieve impact en dát is waar Warmetruiendag voor staat.

Energiebesparing

Nederland heeft zich in de klimaatwet als doel gesteld om in 2050 geen energievoorzieningen meer te gebruiken die CO2 uitstoten. Met de transitie van fossiele naar schone energievoorziening is energiebesparing van groot belang.

“Klimaatverandering is een crisis van gigantische omvang, die we samen moeten aanpakken, waarbij we geen middel onbenut mogen laten. Energiebesparing verdient daarbij veel meer aandacht en inzet, omdat we er de huidige trend van stijgend verbruik mee doorbreken en vervuilende uitstoot mee vóórkomen” – Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland

Warmetruiendag is een concrete invulling van MVO beleid; met een financiële kostenreductie wordt klimaatwinst geboekt. Zo creëren we gezamenlijk draagvlak voor energiebesparing.

Meedoen & informatie

Ga voor aanmelden of meer informatie over Warmetruiendag naar de website. Wil je weten wat voor klimaattype jij bent? Doe dan hier de klimaattest.