The Groundbreakers is sinds kort aangesloten bij het grootste duurzame bedrijvennetwerk van ons land: MVO Nederland. MVO Nederland is een netwerkorganisatie met een duidelijke visie, een visie die wij als groen merkactivatiebureau met hen delen. Door onderdeel uit te maken van MVO Nederland kunnen we nieuwe samenwerkingen zoeken, kennis opdoen en delen en geïnspireerd worden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om zo gezamenlijk de wereld een stukje mooier en groener te maken.

CHANGE IS ABOUT TO COME

Dat we niet kunnen blijven doorleven hoe we nu doen, is inmiddels wel duidelijk. Grondstoffen raken op, plant- en diersoorten dreigen uit te sterven, mensenrechten worden geschonden en het klimaat is in de war. Allemaal aspecten die te schalen zijn onder de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er zijn gelukkig steeds meer initiatieven en organisaties die zich hard maken om dit soort zaken aan te pakken. Eén daarvan is MVO Nederland: de netwerkorganisatie die bedrijven helpt bij een efficiënte en effectieve verduurzaming. Allemaal samengevat in de visie om toekomst bestendig te ondernemen in de nieuwe economie.

DIE NIEUWE ECONOMIE, HOE KOMEN WE DAAR?

MVO Nederland heeft 7 agendapunten ontwikkeld. Als je als bedrijf rekening houdt met deze agendapunten, is de nieuwe economie een stap dichterbij.

 1. Nieuwe rijkdom
  Weg met het systeem dat gericht is op financiële winst. Streef als bedrijf niet alleen naar stijgende omzetcijfers, maar ook naar meer natuur, een betere volksgezondheid of minder eenzaamheid. Zorg ervoor dat positieve maatschappelijke impact op gelijke voet staat met financiële groei.
 2. Echte prijzen
  Neem vervuiling mee in de prijzen van goederen en diensten, want als vervuilen duurder wordt, is het aantrekkelijker om klimaatvriendelijk in te kopen. Laat de vervuiler betalen.
 3. Transparante ketens
  Het is vaak lastig om de duurzaamheid in je bedrijf door te trekken naar je leveranciers, maar dat is wel noodzakelijk als je je product of dienst duurzaam wilt kunnen noemen. Daarom zijn eerlijke ketens, zonder misstanden in fabrieken en op plantages, een absolute noodzaak.
 4. Inclusief ondernemen
  Een samenleving bestaat uit de meest uiteenlopende types en het is vreemd dat je dit niet in dezelfde mate terug ziet in een gemiddeld managementteam. Tijd om daar wat aan te doen.
 5. Groene energie
  We lopen in Nederland ver achter met de energietransitie: slechts 6% van de energie wordt nu opgewekt met hernieuwbare bronnen en daar moet snel verandering in komen.
 6. Biodiversiteit
  Als een ecosysteem met veel verschillende soorten planten en dieren in evenwicht is, is dat een waardevolle bron. Het levert schoon water, frisse lucht en voedsel op. Bewustwording rond dit thema is hard nodig. 
 7. Circulaire economie
  In de nieuwe economie hebben grondstoffen het eeuwige leven. De spullen die de één niet meer nodig heeft, kunnen naar een ander die ze juist goed kan gebruiken. En als het product op is, worden de gebruikte grondstoffen weer terug gewonnen. Dan is het cirkeltje rond. Dag afvalstoffenheffing, dag uitputting van grondstoffenvoorraden.

We zijn trots om partner te zijn van MVO Nederland. Wil je meer weten over deze organisatie? Bekijk dan: https://www.mvonederland.nl/.